Kontakt

Vid frågor, tankar och idéer - tveka inte att höra av dig till oss via mail, telefon eller genom att posta ett hederligt gammalt brev.

E-post: 
info@thefortress.se
  
Telefonnummer: 
+4673-7184659 (Ida, ordf)
+4673-5457789 (Evelina, kassör)

Adress:
The Fortress Sverige
c/o Evelina Westberg
Vingagatan 7b
414 61 Göteborg

Organisationsnummer: 
802464-6534

The Fortress Sverige styrelse verksamhetsår 2016:
Ida Kjellberg (ordf.)
Linnea Larsson (vice ordf.)
Evelina Westberg (kassör)
Nathalie Stråhle (ledamot)
Josefin Åkesson (ledamot)
Helena Håkansson (ledamot)

Inga kommentarer: