I Uganda


The Fortress är ett hem för utsatta gravida tonårstjejer i Kampala, Uganda och arbetet går under frivilligorganisationen ”Woman Of Purpose International” (W.O.P.I.). The Fortress grundades i Oktober 2011 och drivs av W.O.P.I.s grundare; socialarbetaren och barnmorskan Josephine Nambatya. Efter att under ett par år arbetat med gravida tonårstjejer i olika slumområden i Kampala, fick Josephine visionen om att etablera ett hem för de mest utsatta av de gravida tonårstjejer hon mötte. Detta blev fysiskt möjligt när fyra svenska socionomstudenter gjorde sin praktik på W.O.P.I. och på eget initiativ lyckades samla in såpass mycket pengar från vänner och familj så att hemmet kunde öppnas.  
 
The Fortress är idag ett fort för utsatta gravida tonårstjejer som kommer från riskfyllda miljöer där de haft obefintlig eller otillräcklig omvårdnad och stöttning från sin omgivning. Tjejerna har blivit väldigt stigmatiserade och i nästan samtliga fall har de blivit utslängda av sina familjer på grund av skammen över graviditeten. Killen/mannen som gjort en ogift tjej från slummen gravid tar ytterst sällan något ansvar och hon står i princip ensam, både ekonomiskt och psykosocialt. Detta i en tid av oro, rädsla och stress inför vad det innebär att föda barn och bli mamma vid en ung ålder. Genom The Fortress får de mest utsatta tjejerna möjligheten att bo i en trygg och lugn miljö under graviditeten och ges både ro och verktyg till att utvecklas till starka kvinnor, kapabla att ta hand om sig själv och ett barn.

Vår vision
Att bidra till ett samhällsklimat där unga tjejer och kvinnor i Uganda ska ha full makt över sina liv, inflytande över sin omgivning och möjlighet att leva i frihet från hot, rädsla och exploatering. Ett samhälle präglat av jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrat.

Våra mål 
  • Att få gravida tonåringar att känna sig värdefulla som individer och samhällsmedborgare, samt få dem att känna meningsfullhet över sina liv.
  •  Att tjejerna under sin tid på The Fortress ska växa som modiga och starka kvinnor, samt få hjälp att hitta sin roll som blivande mamma.  
  •  Att hjälpa dessa tjejer att få en stabil tillvaro när deras barn är födda samt att de kan återförenas med anhöriga om det är vad de önskar.

Våra strategier 
  • Låta utsatta gravida tonårstjejer som blivit övergivna av anhöriga eller lever i en utsatt miljö få bo i en trygg och lugn miljö på The Fortress under deras graviditet och förlossning. 
  • Öka tjejernas självförtroende och självkänsla genom enskilda samtal och gruppdiskussioner samt vägleda dem i vardagen. 
  • Ge kunskap om graviditet och barnomsorg samt hushållsarbete. 
  • Hjälpa tjejerna att återförenas med sina anhöriga, om det är vad de önskar. 
  • Förbereda tjejerna inför utflyttningen från The Fortress vilket är när deras barn är fött och de känner sig trygga i sin mammaroll. 
  • Uppmuntra tjejerna att efter sin tid på The Fortress återgå/börja skolan för att få en utbildning, alternativt gå en yrkesförberedande utbildning för att kunna försörja sig. 
  • Ge möjligheten till egen försörjning genom att undervisa och bistå med material till hantverk, t.ex. smyckestillverkning.